English  Srpski  

BESPLATNA ISPORUKA
na sve porudžbine preko 100,00 KM

Izjava o privatnosti

O vašim privatnim podacima

Sve podake koje ste nam dali, da bi mogli da pristupate našem katalogu i koristite pogodnosti elektronskog naručivanja, čuvaćemo u najstrožijoj tajnosti i nećemo ustupati trećem licu bez vaše pismene saglasnosti ili pismenog rešenja nadležne državne institucije o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Podatke koje smo dobili od vas ili sakupili na osnovu vašeg pretraživanja kataloga i naručivanja, koristićemo isključivo u cilju olakšavanja vaših budućih aktivnosti na našem sajtu. Na primer, potpuno anonimno, na osnovu aktivnosti kupaca formiraćemo listu najkupovanijih proizvoda, bez otkrivanja vašeg identiteta ili podataka o vašim kupovinama.

Takođe poštovaćemo važeće propise o tajnosti i zaštiti vaših podataka.

Nazad
Copyright © 2015, Šumaprom commerce d.o.o., Bijeljina